Wyróżnienie statuetką Złotego Kłosa ma charakter symboliczny. Przyznawane jest za kultywowanie tradycji i wartości patriotycznych, promowanie Gminy oraz jej społeczności. Pierwsze wyróżnienia wręczono w 2005 roku. Symbolikę Złotego Kłosa zaczerpnięto z herbu Gminy Kosakowo.

Jednym z akcentów przygotowań gminy Kosakowo do uroczystych obchodów tegorocznego święta Niepodległości 11 listopada jest przyznanie Złotego Kłosa. W 2020 roku laureatami tego wyróżnienia zostali: Pani Anna Bożek, Pan Zdzisław Jaroni, kpt. ż.w. Rafał Szymański oraz zmarły w tym roku ksiądz Stanisław Ziółkowski. Z powodu stanu epidemii koronawirusa uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w przyszłym roku – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo.

Poznajmy bliżej sylwetki laureatów:

Anna Bożek urodzona  29 marca 1943 r. w  Gdyni.  Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim – kierunek filologia polska, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Pracę zawodową rozpoczęła 16 sierpnia 1962 roku w Szkole Podstawowej w Pogórzu, w której pozostała,  aż do przejścia na emeryturę w dniu 31 sierpnia 1999 r. Od 1 września 1976 roku do 30 listopada 1980 roku pełniła obowiązki społecznego zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Od 1 grudnia 1980 roku do 31 sierpnia 1994 roku została powołana na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogórzu. Pani Anna Bożek wielokrotnie otrzymywała Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania, Wójta Gminy Kosakowo.  W roku 1975 została odznaczona Złotą Odznaką ZNP.  Przez wszystkie lata pracy zawodowej pracowała społecznie i z wielkim zaangażowaniem na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Można powiedzieć, że Szkoła Podstawowa w Pogórzu dla Pani Anny Bożek była drugim domem, któremu poświęciła całe swoje zawodowe życie.

Zdzisław Jaroni – urodzony 18 listopada 1950 r. w Poznaniu. Absolwent Technikum Mechanicznego w Poznaniu oraz Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu. Swoje dorosłe życie związał z Wybrzeżem, przenosząc się z Poznania w 1969 r. Ukończył Akademię Nauk Społecznych w Warszawie o kierunku historycznym. Pan Zdzisław Jaroni pracował między innymi jako technik-mechanik samolotów ponaddźwiękowych jak i kontroler techniczny na linii przeładunków polsko-angielskich.

W swojej karierze samorządowej rozpoczętej w 1982 r. pełnił między innymi funkcję Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Puck, był również zastępcą dyrektora ds. eksploatacji Centralnego Ośrodka Sportu i rekreacji w Cetniewie. W 2006 r. objął stanowisko zastępcy Burmistrza Pucka.

W 2011 r. Pan Jaroni objął funkcję Dyrektora Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Peko. Swoją oddaną pracą i zmysłem menadżerskim przyczynił się do znaczącego rozwoju Spółki, rozwinięcia i rozbudowy systemu sieci wod.- kan. na terenie Gminy Kosakowo jak i pozyskania lokalnych deweloperów, doprowadzając tym samym do rozwoju i rozbudowy Gminy. Jako dyrektor Peko, pozyskał nowy sprzęt specjalistyczny i kołowy w znacznym stopniu unowocześniając pracę komunalną.

Pan dyr. Zdzisław Jaroni w swojej działalności społecznej udziela się na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez wspieranie lokalnych imprez i wydarzeń o charakterze gminnym, jak i wspiera szkółki sportowe oraz turnieje na terenie Gminy. W lutym 2020 r. otrzymał podziękowania od WOPR, udzielając finansowego wsparcia dla inicjatywy wprowadzenia ratownictwa od strony wody, które w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy i szybkiej reakcji udzielania pomocy osobom tonącym. W 2019 r. został uhonorowany Orderem Świętego Stanisława, nadawanym przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława w Polsce.

Pan Jaroni działa w Zarządzie Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego i jest współzałożycielem Związku Piłsudczyków okręgu Kosakowo. Szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek czwórki wnucząt. Miłośnik psów, pasjonat literatury historycznej. W wolnej chwili uwielbia spacery ze swoimi wiernymi psami oraz pracę w ogrodzie.

Kpt. ż. w. Rafał Szymański pochodzi z Poznania a od 23 lat mieszka w Pierwoszynie. W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Nawigacyjnym WSM w Gdyni. W ich trakcie odbył dwa rejsy szkoleniowe na „Darze Pomorza”. Od 1981 r. do 1990 r. pływał na statkach Polskich Linii Oceanicznych. W następnych latach pełnił służbę na jednostkach zagranicznych armatorów – pływał m.in. na dużych masowcach, drobnicowcach, kontenerowcach i statkach ro-ro; 39 lat na morzu, 27 lat na stanowisku kapitana.

Czynny żeglarz – kapitan jachtowy i motorowodny. Entuzjasta „wychowania morskiego” – przez wszystkie formy żeglarstwa – od Optymistów, poprzez „Pucki” aż do żaglowców. Zaangażowany w budowę brygantyny „Rewa”.

W 2014 roku, przez cały sezon był Komendantem „Daru Młodzieży”. W tym roku odniósł zwycięstwo w regatach Falmouth Greenwinch Royal Regatta w klasie A. Na „Dar”, gdzie nadal pracuje, wrócił w 2018 by dowodzić statkiem w drugiej połowie „Rejsu niepodległości” od Jakarty do Gdyni.

Kpt. ż. w. Rafał Szymański to Człowiek z pasją, swoje całe życie zawodowe poświęca morzu i wychowaniu młodych w duchu morskiego hartu. Jako komendant „ Daru Młodzieży” w czasie Rejsu Niepodległości 2018/19 pokonując 38 000 mil morskich, wyszkolił 534 studentów UM, 61 uczniów szkół morskich oraz 384 laureatów konkursu.

Wolny czas Pan Rafał, jak przystało na człowieka morza, spędza na… żeglarstwie turystycznym. Z pasją oddaje się również pracy w ogrodzie. Ceni dobrą książkę z dziedziny literatury faktu oraz muzykę z gatunku bluesa i okolic.

Ś.P. Ks. Stanisław Ziółkowski urodził się 9 kwietnia 1962 roku w Gdańsku. Został wychowany w atmosferze wiary i praktyk religijnych. Od dziecka był ministrantem przy parafii Mariackiej. Swój egzamin dojrzałości zdał w 1983 r. i w tym samym roku złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 r. z rąk bp. Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Potem jeszcze duszpasterzował w Gdańsku-Brzeżnie, Gdańsku-Oliwie i w Sopocie. Do parafii p. w. Krzyża Św. w Pierwoszynie przybył w 2005 r. a 15 sierpnia 2007 został powołany na urząd proboszcza, który pełnił ponad 12 lat. Ks. Stanisław Ziółkowski z zaangażowaniem włączał się w powierzone mu zadania. Kontynuował dzieło organizacji życia duszpasterskiego stosunkowo młodej parafii pierwoszyńskiej. W jednej z opinii z lat seminaryjnych napisano o nim: przedsiębiorczy, niezależny w wydawanych opiniach, towarzyski, szczery, wrażliwy, o zainteresowaniach humanistycznych. Mówiono też o nim praktyczny, opanowany, czujny. Łatwo adoptował się do wymagań innych ludzi. Jego cechy charakteru to również prostolinijność, opiekuńczość w stosunku do innych oraz zadowolenie ze swojego miejsca i roli w życiu. Ta opinia bardzo trafnie oddawała jego osobowość. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dnia 28 lutego 2020 r. w 58 roku życia i po 31 latach kapłaństwa.

W naszej pamięci pozostanie człowiekiem oddanym Kościołowi i zatroskanym o wspólnotę parafialną. Mimo swojej choroby ofiarnie do samego końca angażował się w posługę kapłańską. Był człowiekiem pełnym wiary i nadziei. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Kosakowie. Ks. Stanisław należał do tego rodzaju ludzi, którzy nie błyszczą tylko są dobrzy i dlatego właśnie są wielcy.