Pozytywne informacje płyną do gminy Kosakowo, a w szczególności do mieszkańców Dębogórza od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Instytucja wydała komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia. Akcja dystrybucji wody dla mieszkańców Dębogórza w związku z powyższym zostaje zakończona.

Badania wody wykonane w punktach na sieci w dniach 6, 7 i 9 grudnia br. nie wykazały obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli ani enterokoków. We wszystkich próbach pobranych dnia 9 grudnia br. w miejscowości Dębogórze stwierdzono jednak podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów. Co jednak najważniejsze, bakterie te nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Woda do spożycia, tj. do picia, przygotowania posiłków, mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli małych dzieci i noworodków może być wykorzystywana wyłącznie po przegotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić ją do ostudzenia. Woda bezpośrednio z kranu może być używana do higieny osobistej, prac porządkowych oraz do spłukiwania toalety. Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody z wodociągu Dębogórze.

W bieżącym tygodniu zostaną jeszcze pobrane kolejne kontrolne próbki badań wody. Po ich otrzymaniu (najprawdopodobniej z początkiem przyszłego tygodnia) PPIS w Pucku wyda dalsze komunikaty.

Przy tej okazji chcemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w akcję zapewnienia mieszkańcom Dębogórza dostępu do wody dla celów spożywczych podczas wystąpienia awarii. Podziękowania kierujemy w szczególności do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Kosakowo, którzy codziennie w czasie trwania akcji wydawali mieszkańcom Dębogórza w godzinach wieczornych wodę w baniakach. Dziękujemy również mieszkańcom, którzy w trakcie rozmów w punkcie wydawania wody wykazali się cierpliwością i zrozumieniem wobec zaistniałej sytuacji.