Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni apeluje o zgłaszanie ewentualnego zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy. W tym celu powstaje specjalna baza firm chcących wesprzeć osoby poszukujące zatrudnienia. Do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy zachęca także Powiatowy Urząd Pracy w Pucku. Wspierać potrzebujących w sprawie pracy można również na specjalnie stworzonej przez kosakowski GOPS facebookowej grupie.  

W związku z aktualną, niepokojącą i jednocześnie dynamicznie rozwijającą się sytuacją u naszego wschodniego sąsiada, a co za tym idzie coraz większą liczbą uchodźców napływających do naszego regionu, że rośnie zapotrzebowanie na ich zatrudnienie. Stąd Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni buduje bazę firm gotowych przyjąć do pracy cudzoziemców z Ukrainy i zapewnia wsparcie w procesie rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy dla danego cudzoziemca na okres max. 24 miesięcy.

Obecnie PUP w Gdyni zbiera informację, które firmy byłyby zainteresowane zatrudnieniem cudzoziemców. Zgłoszenie gotowości zatrudnienia z podanym stanowiskiem na jakie mógłby zostać zatrudniany cudzoziemiec oraz danymi kontaktowymi można kierować na adresy: posrednictwo@pupgdynia.pl lub  m.miksa@pupgdynia.pl. Wszystkie aktualne oferty pracy pomorskich pracodawców i miejsc, gdzie migranci będą mogli znaleźć zatrudnienie znajdują się na portalu: www.come2pomerania.com.

Uchodźców z Ukrainy wspiera także Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, który zaprasza przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, którzy przed konfliktem zbrojnym szukają schronienia w Polsce. Oferty pracy dla uchodźców, wśród których dominują kobiety, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca_ukraina@puck.praca.gov.pl.

Z kolei na facebookowej grupie: Інформація для громадян України/Informacje dla obywateli Ukrainy – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, obok najważniejszych informacji skierowanych do migrantów z Ukrainy (w j. polskim oraz ukraińskim) znaleźć czy umieścić można również informacje na temat oferowanej pracy.

Dodatkowo informujemy, że wszystkie auta wjeżdżające do Polski muszą mieć ważne OC. Stąd wychodząc naprzeciw migrantom przyjeżdżającym z Ukrainy samochodami mogą skorzystać z 30-dniowego darmowego OC u takich firm jak m.in. ERGO Hestia, PZU czy Warta.