Budowa drogi ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze, która jest realizowana od niespełna dwóch lat zmierza ku końcowi. Planowane jest, iż droga w całości będzie przejezdna już pod koniec sierpnia br. Aktualnie realizowane są prace związane są z układaniem ostatniej warstwy ścieralnej na całym odcinku drogi.

Do ułożenia pozostały jeszcze fragmenty nawierzchni na Suchym Dworze przy rondzie oraz fragment ulicy Sowiej. Kończą się również prace przy budowie zbiornika retencyjnego w Dębogórzu. Tam pozostało nasadzenie drzew i innej roślinności wokół zbiornika, które umocnią skarpę. Do wykonania pozostała ostatnia część ronda w Dębogórzu, która połączy całą inwestycję z ulicą Pomorską.

Po zakończeniu całej inwestycji budowy ul. Chmielnej i Gronowej w Dębogórzu oraz ul. Paska w Suchym Dworze planujemy uruchomienie komunikacji miejskiej, która połączy Suchy Dwór i Dębogórze z miastem Gdynia.

O potrzebie realizacji tej inwestycji wiemy od kilku lat. Wynika ona nie tylko z rozmów z mieszkańcami, ale przede wszystkim z dynamicznym rozwojem gminy i sytuacją komunikacyjną. Budowana droga to strategiczna trasa, ponieważ stanowi trzecią alternatywę połączenia z miastem Gdynia. Liczymy, że kierowcy zmierzający do Redy, Rumi czy Pucka, którzy do tej pory przejeżdżali przez Kosakowo, będą korzystali z nowo wybudowanej inwestycji nie wjeżdżając tym samym w centrum Kosakowa. Liczymy, że właśnie to spowoduje odciążenie komunikacyjne centrum Kosakowa – mówił zastępca wójta Marcin Kopitzki. 

Projekt pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór” dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.780.160,00 zł.