W ramach rozbudowy drogi Chmielna – Paska w Suchym Dworze i Dębogórzu prowadzone są prace na głównym ciągu sieci wodociągowych, które wpłyną na poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Kosakowo.

Obecne przeprowadzane działania przy ul. Paska w Suchym Dworze dotyczą budowy kolejnego odcinaka blisko 1,2 km sieci wodociągowej o średnicy 160 mm. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. ma ona połączyć Dębogórze, os. Harmony i Suchy Dwór.

Prace w terenie zakończą się na początku marca. Następnie wykonane zostaną próby ciśnieniowe i badanie próbek wody z nowego wodociągu. Po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych sieć zostanie włączona do eksploatacji – nastąpi to w drugiej połowie marca. Koszt realizowanej inwestycji wyniesie 250 tys. zł netto.

Projekt pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór” dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.780.160,00 zł.