W poniedziałek 31 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, podczas którego został omówiony Program rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo. Wypracowana jego wersja zostanie przedłożona Radzie Gminy Kosakowo pod koniec sierpnia br. Dyrektorzy biorą czynny udział w rozmowach z samorządem, by na bieżąco wypracowywać i udoskonalać proponowane rozwiązania oraz plany dla oświaty w gminie Kosakowo.

Podczas spotkania dyrektorom oraz przedstawicielom Urzędu Gminy Kosakowo zostały przedstawione istniejące warunki placówek oświatowych, omówiono charakterystykę demograficzną gminy oraz proponowane rozwiązania inwestycyjne. Program rozwoju placówek oświatowych w gminie Kosakowo został opracowany dla lokalnej społeczności, a w szczególności z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy jako narzędzie sprawnego, transparentnego zarządzania lokalną oświatą w celu dostosowania placówek oświaty do aktualnych wymogów, a jednocześnie możliwości finansowo-organizacyjnych gminy. Jego celem jest zwiększenie przestrzeni w placówkach oświatowych w gminie Kosakowo, tak aby wszystkim dzieciom zapewnić optymalne i komfortowe warunki edukacji w gminie Kosakowo.