W związku z aktualnie procedowaną ustawą, która ma umożliwić gminom sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach szacujemy wstępnie liczbę gospodarstw domowych z gminy Kosakowo zainteresowanych zakupem węgla.

W związku z powyższym prosimy o pilne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Kosakowo osób zainteresowanych zakupem węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 listopada 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo, telefonicznie nr tel. 58 660 43 32 oraz e-mailowo na adres: srodowisko@kosakowo.pl.

Dodatkowo informujemy, że projektowane przepisy zakładają, iż osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach w przypadku spełnienia warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego oraz gdy nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Wniosek do pobrania -> TUTAJ

UWAGA! Zgłoszone zapotrzebowanie na zakup węgla ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku przyjęcia projektowanych rozwiązań ustawowych konieczne będzie złożenie stosownego wniosku o zakup.