Zapraszamy do bezpłatnego udziału w zajęciach Profilaktyka depresji – spotkania warsztatowo – edukacyjne.

Depresja to poważne zaburzenie, często uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie na co dzień. Stan ten cechuje się głównie pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności oraz zainteresowań. Obecnie w społeczeństwie problem ten stał się bardzo rozpowszechniony. Jest chorobą ogólnoustrojową. Brak właściwego leczenia jej powoduje zwiększenie ryzyka występowania chorób somatycznych i na odwrót – choroby somatyczne, zwłaszcza przewlekłe, zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Dlatego też, tak istotne jest podejmowanie profilaktycznych działań mających na celu zapobieganie, wczesne wykrywanie i leczenie depresji.

Głównym celem programu jest wzrost poziomu świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych poprzez prowadzenie określonych działań profilaktycznych. Realizacja tego celu będzie odbywać się na dziesięciu etapach działań. Działania te swoim zakresem obejmą: promocję zdrowia psychicznego oraz profilaktykę depresji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Kosakowo, w szczególności osób w grupie ryzyka zachorowania (kobiety po porodzie, młodzież w wieku 14 – 18 lat oraz osoby 65+).

Warsztaty będą odbywały się w budynku szkoły podstawowej w Kosakowie we wtorki o godzinie 18.00.

Projekt rozpoczyna się 3 stycznia 2023 r. i stanowi cykl 38 spotkań do 19.12.2023 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem.: 510-335-041 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Projekt finansowany jest z budżetu gminy Kosakowo.