Gmina Kosakowo otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę budynku wielofunkcyjnego, hangaru łodziowego, sauny i toalety publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacyjną na terenie przestani morskiej w Mechelinkach.

Ideą przedsięwzięcia jest kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach pomiędzy kanałem zrzutowym a przystanią z wyłączeniem obszaru zrewitalizowanego tzn. skansenu rybackiego. 

W ramach projektu zakłada się:

 • realizację budynków w tym: budynku wielofunkcyjnego, hangaru łodziowego, toalet publicznych, sauny;
 • rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy, obiektów gospodarczych i kontenerowych;
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych z miejscami obsługi kamperów i stacją ładowania samochodów elektrycznych;
 • budowę placu łodziowego połączonego z istniejącym slipem,
 • budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
 • budowę chodników i ścieżki rowerowej;
 • budowę punktu gromadzenia odpadów;
 • realizację małej architektury;
 • budowę ogrodów deszczowych;
 • nasadzenia zieleni;

oraz

 • przebudowę i częściowy remont ul. Nadmorskiej;
 • przebudowę istniejących rowów melioracyjnych;
 • budowę i przebudowę instalacji oświetlenia terenu;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej;
 • budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych;
 • budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej;
 • przebudowę sieci gazowej;
 • budowę przyłączy gazu.

Na obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano:

 • budynek wielofunkcyjny – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający salę integracyjną (wielofunkcyjną) z zapleczem i tarasem widokowym, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie administracji oraz sale szkoleniowe szkółek żeglarskich;
 • budynek hangaru łodziowego – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający trzy niezależne przestrzenie służące do konserwacji i przechowywania jachtów oraz sprzętu żeglarskiego;
 • budynek sauny – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający saunę suchą koedukacyjną z zapleczem sanitarno-szatniowym;
 • budynek toalet publicznych – jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zawierający węzły sanitarne oraz prysznic.

 

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowano dłuższym bokiem równolegle do ulicy Nadmorskiej, tworząc z hangarem łodziowym i istniejącym budynkiem rybaka, budynkiem sauny i istniejącym budynkiem mieszkalnym wnętrze urbanistyczne. Zaprojektowany zespół zabudowy oddziela przestrzeń klubu żeglarskiego od strefy komunikacji kołowej oraz zapewnia jej otwarcie na wodę. Pomiędzy budynkami wyznaczono przestrzeń dla działań klubów żeglarskich w formie placu łodziowego z bezpośrednim dostępem do slipu. Tereny klubu żeglarskiego zostały skomunikowane z istniejącym skansenem i obecnym terenem przystani morskiej, stanowiąc system ogólnodostępnych, wzajemnie powiązanych przestrzeni publicznych. Toalety publiczne zaprojektowano bezpośrednio przy parkingu dla kamperów.

W północnej części terenu zaprojektowano parking powierzchniowy przeznaczony na 125 miejsc postojowych w tym w I etapie budowy 73 miejsca dla parkowania samochodów osobowych (w tym 5 przystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz w II etapie 52 miejsca postojowe (w tym 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz 4 stacje szybkiego ładowania elektrycznych samochodów osobowych). Wzdłuż zachodniej granicy parkingu zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla kamperów wraz ze stacjami ładowania oraz stanowisko serwisowe kamperów z zrzutem wody szarej i czarnej z kaset WC oraz punktem zasilania w energię elektryczną i wodę pitną.