Do 9 listopada mieszkańcy gminy Kosakowo mogą zapoznać się ze wstępnym projektem uchwały krajobrazowej, która powstaje w trosce o estetykę otaczającej wszystkich przestrzeni wspólnej. Trwają prace nad regulacją zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane, a opinia lokalnej społeczności w tym zakresie jest niezwykle cenna.

W środę (29 października) w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami poświęcone zaprezentowaniu wstępnego projektu uchwały krajobrazowej oraz poddaniu pod dyskusję zaproponowanych rozwiązań.

Wprowadzenie tzw. „uchwały krajobrazowej” na terenie gminy Kosakowo pozwoli na zmianę otaczającego nas krajobrazu, a główne korzyści płynąć będą z estetyzacji wspólnych przestrzeni oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowymzaznacza Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Podczas drugiego spotkania z mieszkańcami wywiązała się ciekawa i wartościowa dyskusja. Argumenty przedstawili zarówno zwolennicy wprowadzenia zakazów reklamowania w szerokim zakresie, jak też osoby zainteresowane działalnością reklamową w przestrzeni publicznej. Wszystkie uwagi trafią do szczegółowej analizy – podkreśla Wójt.

Jednym z elementów środowego spotkania poświęconego projektowaniu uchwały krajobrazowej, była prezentacja podsumowania ankiety, którą na przełomie czerwca i lipca br. wypełniło aż 196 osób. Większość z zainteresowanych zagadnieniem, pozytywnie wypowiadała się za propozycją ograniczenia w przestrzeni publicznej ilości reklam i za uporządkowaniem sposobu ich umieszczania.

Zobacz wyniki ankiety:

Do 9 listopada z  projektem uchwały, w wersji wstępnej (przed przekazaniem do uzgodnień i opiniowania), można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kosakowo, w Referacie ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 258, w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, wniosków i postulatów do wstępnego projektu uchwały, w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo przy Żeromskiego 69, w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną na adres: planowanie@kosakowo.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo – do dnia 09.11.2019r.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kosakowo. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie  głównej BIP Urzędu Gminy Kosakowo www.bip.kosakowo.pl