Uwaga mieszkańcy! W centrum Kosakowa trwa protest rolników i właścicieli gruntów. Protestujący przechodzą swobodnie przez pasy przy ul. Żeromskiego pod budynkiem Urzędu Gminy Kosakowo, paraliżując ruch w całej gminie. W ciągu kilkunastu minut utworzyły się gigantyczne korki. Poza tym między rondami w Kosakowie przy ul. Żeromskiego (między ulicami Chrzanowskiego i Derdowskiego/Wiejską) krążą maszyny rolnicze, również blokując ruch.

Nad bezpieczeństwem czuwa policja i straż gminna.

W Urzędzie Gminy Kosakowo trwa sesja Rady Gminy Kosakowo, która pracuje nad uchwaleniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. Jest to wypracowany przez wójta gminy Kosakowo Marcina Majek dokument, który ma na celu zatrzymanie procesu rozlewania się zabudowy na tereny rolne i łąki oraz zabezpieczenie w obszarach budowlanych rezerw pod tereny zielone.

Opór przeciw uchwaleniu tego ważnego dla mieszkańców gminy Kosakowo dokumentu związany jest z wpływem silnych grup interesów, m.in. właścicieli mających grunty rolne, deweloperów, osób, które inwestowały w ziemię rolną, licząc na ich przekwalifikowanie na grunty budowlane, prawników, firm doradczych i projektowych, pomagających inwestorom w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.