Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Wiśniowej w Pierwoszynie. W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę sygnalizacji świetlnej, która poprawi bezpieczeństwo pieszych. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 800 tysięcy złotych. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Pucku przy współpracy gminy Kosakowo oraz przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedmiotowa inwestycja zakłada korektę geometrii istniejącego skrzyżowania wraz z budową nowego układu doświetlonych przejść dla pieszych. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się również budowę nowej zatoki autobusowej (naprzeciwko kościoła) oraz miejsca zatrzymania się autobusów w nowej lokalizacji (w kierunku północnym). Ponadto zakłada się rozbiórkę istniejących krawężników i chodników oraz ustawienie nowego pasa z kostki betonowej w obydwu kierunkach drogi. Projekt zakłada również budowę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz wykonanie kanału technologicznego. Na poprawę bezpieczeństwa stanowczo korzystnie wpłynie zastosowanie sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu. 

 

Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w kwocie 200 000,00 zł. Całość prac inwestycyjnych wynosić będzie 840 832,41 zł.