Do końca września gmina Kosakowo przedłużyła przedsiębiorcom terminy płatności rat podatku od nieruchomości, których płatność przypadała w kwietniu, maju lub czerwcu. Decyzja samorządu dotyczy wszystkich grup przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kosakowo, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

Jest to nasza pierwsza decyzja wspierająca lokalnych przedsiębiorców, stanowiąca odpowiedź na liczne pytania prowadzących działalność gospodarczą i odwołująca się do uprawnień samorządu działającego w okresie pandemii COVID-19 – wyjaśnia Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Od pierwszych dni narastającego kryzysu spowodowanego narodową kwarantanną, pilnie przyglądamy się sytuacji, analizujemy wprowadzanie możliwych rozwiązań, mogę zapewnić, iż gmina Kosakowo nie pozostanie bierna na dotkliwe konsekwencje odczuwalne szczególne przez lokalnych przedsiębiorców. Mówiąc o podjętej pierwszej decyzji, nie wykluczamy kolejnych ratujących kondycję finansową przedsiębiorstw.

Odroczenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości aż do 30 września, przyjęła Rada Gminy stosowną uchwałą, podczas nadzwyczajnej sesji, we wtorek (14 kwietnia). Dzięki temu, przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w okresie pandemii COVID-19, raty tego podatku za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, mogą zapłacić do końca trzeciego kwartału br.

Równolegle Rada Gminy przyjęła dodatkową uchwałę, która zezwala samorządowi na odstąpienie od naliczania tzw. opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.