Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

W programie spotkania omówienie m.in. 

  • dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia
  • w ramach dostępnych programów unijnych;
  • dotacje na uzbrojenie terenu, wybudowanie zakładu lub obiektu magazynowego;
  • bezpłatne szkolenia/kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników;
  • dotacje na sprzedaż produktów i usług na rynki zagraniczne;
  • wsparcie na stworzenie stanowisk pracy;
  • możliwości zatrudnienia cudzoziemców;
  • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę 12 lutego 2020 r. (godz. 10-13:00)
w siedzibie Urzędu Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, I p. sala Rady Gminy

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 do dnia 10 lutego 2020 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.