Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.

W programie spotkania omówienie m.in.

  • dotacje, pożyczki oraz poręczenia na budowę, rozbudowę, maszyny, urządzenia, w ramach dostępnych programów unijnych;
  • dotacje na uzbrojenie terenu, wybudowanie zakładu lub obiektu magazynowego;
  • bezpłatne szkolenia/kursy dla przedsiębiorców i ich pracowników;
  • dotacje na sprzedaż produktów i usług na rynki zagraniczne;
  • wsparcie na stworzenie stanowisk pracy;
  • możliwości zatrudnienia cudzoziemców;
  • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Szczegóły oraz zapisy:
https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci-pi-fe-w-gdansku-i-slupsku?tresc=14949