Urząd Gminy Kosakowo podobnie jak większość polskich jednostek administracji samorządowej od wtorku (3 listopada) przechodzi na zdalną pracę. Nie oznacza to jednak zamknięcia urzędu. Sprawy mieszkańców i przedsiębiorców będą nadal realizowane, w niezbędnym zakresie. Apelujemy o ograniczenie do absolutnego minimum osobistych wizyt, kosztem załatwiania spraw drogą elektroniczną, poprzez kontakt telefoniczny z wybranymi referatami, czy poprzez pozostawianie dokumentów, które nie wymagają potwierdzenia odbioru w skrzynce, która w godzinach pracy urzędu wywieszona jest przed wejściem głównym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. reguluje zasady obsługi mieszkańców przez lokalne samorządy w trybie pracy zdalnej – informuje Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Nasz urząd nie będzie zamknięty, a sprawy związane z działalnością gospodarczą, ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego oraz dowodami osobistymi będziemy obsługiwać w trybie stacjonarnym. Gorąco zachęcam i apeluję o to, aby sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny z właściwym referatem. Mogę zapewnić, iż pomimo wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nie przewidujemy nadmiernych trudności w realizacji wszystkich spraw, pomimo wdrożonej pracy zdalnej.

Przypominamy, że dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Kosakowo, które nie wymagają potwierdzenia odbioru można pozostawiać, w godzinach pracy urzędu, w skrzynce znajdującej się obok wejścia głównego.