21 grudnia br. w strażnicy OSP Kosakowo przy ul. Chrzanowskiego 44 w Kosakowie odbyło się uroczyste włączenie nowego samochodu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie oraz przekazanie dotychczas używanego przez OSP Kosakowo samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie.

Wydarzenia rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Janusza Stasiaka,  meldunek przyjął Pomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Piotr Socha, po którym odegrano hymn państwowy.

Włączone auto to lekki samochód Ratownictwa Technicznego Toyota Hilux zakupiony za kwotę 182 tys. zł, z czego z funduszy Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przeznaczono na ten cel 169 000 zł, a ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie ponad 25 tys. zł. Nowoczesny samochód będzie stanowić niezwykle profesjonalne wsparcie pracy druhów. Samochód posiada między innymi napęd 4×4, manualną skrzynię biegów, reduktor do jazdy w terenie, blokadę mechanizmu różnicowego, wyciągarkę, radiotelefon. Zostanie również wyposażony w zestaw ratownictwa medycznego, kamizelki ratownicze, rzutki i linki ratownicze, ubrania do pracy w wodzie. Dzięki temu nowy nabytek OSP Kosakowo wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Kosakowo.

To kolejny nabytek naszej jednostki, wzbogacającej się o coraz to nowocześniejszy sprzęt: w roku 2020 pozyskano środki finansowe na zakup 2 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W kolejnym roku do OSP w Kosakowie trafił samochód z drabiną mechaniczną. Druhowie dysponują łącznie 4 pojazdami pożarniczymi i 2 łodziami ratowniczymi, dzięki czemu jednostka OSP Kosakowo jest jedną z najprężniej działających jednostek w powiecie puckim.

Głos zabrał wójt gminy Kosakowo Marin Majek:

To kolejna możliwość spotkania się ze strażą pożarną, okazja przy której możemy świętować nowe inwestycje czy nabytki dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozyskany samochód służyć będzie  wszystkim naszym mieszkańcom oraz poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Kosakowo. Te wszystkie inwestycje czy zakupy odbyły się przy dużym wsparciu Państwowej Straży Pożarnej. Przez ostatnie lata wszystkie te inwestycje i zakupy dzieją się dzięki niej, bo docenia, jak ważną rolę w całym systemie odgrywają ochotnicze straże pożarne. Mam nadzieję, że podobnych inwestycji w najbliższych latach również nie zabraknie, bo wiemy doskonale, że bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jest niezwykle ważne. 

Pomorski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Piotr Socha na ręce prezesa OSP Kosakowo Krzysztofa Nadolskiego przekazał klucze do nowego samochodu Ratownictwa Technicznego. Następnie ksiądz Jan Grzelak poświęcił nowy samochód.

W związku z pozyskaniem nowego samochodu OSP Kosakowo na wniosek pomorskiego komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Piotra Sochy OSP Kosakowo przekazało dotychczas używany samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie. Klucze Prezesowi OSP Leśniewo Przemysławowi Wojtyńskiemu przekazał Prezes OSP Kosakowo Krzysztof Nadolski.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia okolicznościowych podziękowań. Takie Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku nadbryg. Piotrowi Socha wręczy wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. W podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę, profesjonalizm i zaangażowanie. Niech kolejne lata przepełnione będą satysfakcją, i powodzeniem realizowanych wszelkich założeń i planów.