Doznajesz przemocy – ZADZWOŃ! Jesteś jej świadkiem – REAGUJ!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o możliwościach, z których mogą skorzystać wszystkie osoby dotknięte przemocą w rodzinie. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie – Osobisty plan awaryjny

Szczególnie przydatna aplikacja w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Poniżej znajdą Państwo przydatne wskazówki, informacje, linki i telefony.

WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIE

 • 800-120-002 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” czynny cała dobę)
 • telefoniczne dyżury prawników (22) 666-28-50 w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00 porada
 • e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia@info
 • SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (w poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)
 • 800-120-226 Policyjne Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (czynny 9.30-15.30)
 • +48 222-309-900 Numer SOS – Linia Pomocy Pokrzywdzonym (czynna cała dobę)
 • 116-111 Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  (czynny 12.00-2.00)
 • 800-12-12-12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny poniedziałek – piątek 8.15-20.00)
 • 800-702-222 Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (czynna całą dobę).

 

KONTAKT na terenie Gminy Kosakowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo; tel. (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394; gops@kosakowo.pl

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Małgorzata Borek

Pracownicy socjalni:

Beata Stencel – rejon: Kosakowo, Pierwoszyno

Sylwia Marek – rejon: Dębogórze, Rewa

Jolanta Szyperska – rejon: Mosty, Suchy Dwór

Justyna Zawadzka – Wiśniewska – rejon: Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Pogórze

Monika Wowk – rejon: Mechelinki, Pogórze

 

Komisariat Policji Kosakowo

ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo; tel. (58) 679-13-97

DZIELNICOWI:

asp.szt. Sławomir Chyła, tel. 723-636-478 – rejon: Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierowszyno, Rewa ; e-mail: dzielnicowy.kosakowo1@gd.policja.gov.pl

st.asp. Arkadiusz Kupczak, tel. 723-636-432 – rejon: Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Pogórze, Suchu Dwór; e-mail: dzielnicowy.kosakowo2@gd.policja.gov.pl

 

Paulina Chyła – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. nr 102 w Urzędzie Gminy; tel. 606 731 674; e-mail: alkpomoc@kosakowo.pl

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie

Sławomir Chyła – przewodniczący komisji; tel. 692 943 433

 

Jolanta Mojsiejuk – kierownik Referatu ds. Oświaty

Magdalena Dettlaff

Biuro –  pok. 210, na II piętrze Urzędu Gminy; tel. (58) 660 43 45; e-mail oswiata@kosakowo.pl

oraz szkoły gminne:

 

„Lebkuchen i Sędziak” Lekarska Spółka Partnerska NZOZ „Kosakowo”
ul. Żeromskiego 51, 81-198 Kosakowo; tel. 58 679 13 23; e-mail: nzozkosakowo@wp.pl

 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Anna Pluciennik 509-264-636 – rejon- Rewa, Mosty, Mechelinki, Pierwoszyno.
 • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Małgorzata Franiak 798-792-275- rejon- Suchy Dwór, Pogórze, Dębogórze, Kosakowo.