Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” informuje, że w dniu 22 maja br. w godzinach od 11:00 do 15:00 w Dębogórzu, osiedle Harmony, Verde Park nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana koniecznością wykonania prac modernizacyjnych.