Informujemy o przerwie w dostawie wody w Kosakowie, Pierwoszynie i części Mechelinek. Zakłócenia spowodowane są awaryjnym wyłączeniem prądu powodującym brak zasilania hydroforni. Według informacji Energa Operator przywrócenie zasilania przewidywane jest na godz. 11:00