Informujemy, że w związku z modernizacją hydroforni, we wtorek 23 sierpnia 2022 r. w godzinach 9:00-11:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Dębogórze.

W ramach modernizacji hydroforni Dębogórze przewidziana jest kompleksowa wymiana układu technologicznego uzdatniania wody. Podobnie jak na pozostałych, zmodernizowanych już ujęciach na terenie gminy Kosakowo, przewidziano budowę zbiornika na wodę oraz zestawu pomp drugiego stopnia. Celem inwestycji jest polepszenie parametrów dostawy wody i stworzenie warunków dla racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych. Zbiornik o pojemności 100 m³ będzie stanowił rezerwuar wody na okresy największego zapotrzebowania w ciągu doby, a zestaw pomp będzie służył utrzymaniu bardziej stabilnego ciśnienia wody w sieci.

W najbliższym czasie, w związku z prowadzonymi pracami, występować mogą okresowe spadki ciśnienia i krótkotrwałe zakłócenia w dostawie wody. O planowanych kolejnych przerwach w dostawie wody Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO będzie informować w odrębnych komunikatach.