Ruszył przetarg na przebudowę i remont stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Dębogórze oraz instalacją centralnego systemu monitoringu SUW dla gminy Kosakowo.

W zakresie powyższej inwestycji planuje się m.in.:

  • kompletne wyposażenie technologiczne automatycznej stacji uzdatniania wody w istniejącym budynku;
  • automatyzację pracy SUW (szafa zasilająco – sterująca);
  • kompletną instalację hydrauliczną wewnętrzną;
  • zestaw pomp dystrybucyjnych – Q=100m3/h, przy p =50 m H2O;
  • zestaw do dezynfekcji wody;
  • dostawę i montaż zewnętrznego zbiornika retencyjnego (V=100 m3);
  • montaż rurociągów – od istniejącej SUW do zbiornika retencyjnego, od zbiornika do zestawu pompowego;
  • wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji oświetlenia, montaż grzejników  konwekcyjnych elektrycznych, wykonanie instalacji osuszania powietrza w hali SUW;
  • prace budowlane w budynku SUW;
  • instalację centralnego systemu monitoringu i zarządzania pracą stacjami uzdatniania wody i pompowniami wody dla gminy.

W gminie Kosakowo, w czasie letnich upałów dochodzi do sytuacji, w której mieszkańcy borykają się z problemem niskiego ciśnienia bądź braku bieżącej wody w kranie. Sytuacja ta ma nierozerwalny związek z pogodą. Gdy przychodzi fala upałów sięgających 30°C, obserwowany jest nawet trzykrotny wzrost zużycia wody w porównaniu do pozostałych dni. Realizowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszej gminy.

Przypomnijmy, iż całkowitą odnowę przeszły już hydrofornie w miejscowościach Kosakowo i Mosty. Kolejna inwestycja zrealizowana została w tym roku w sołectwie Suchy Dwór.

Wszystkie podejmowane działania są elementem długofalowej polityki inwestycyjnej w poprawę zaopatrzenia w wodę w gminie Kosakowo. Gmina planuje kolejne modernizacje polegające na wybudowaniu dodatkowych studni głębinowych, zwiększeniu możliwości wydobycia wody oraz budowie dodatkowych stacji podnoszenia ciśnienia. Po zwiększeniu możliwości wydobycia wody możliwe będzie wykonanie przebudowy głównych odcinków sieci wodociągowej, umożliwiając transport wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Niestety, proces ten jest bardzo czasochłonny i rozłożony na lata. Z podobnymi problemami gmina boryka się już od dłuższego czasu i dotychczas zostały podjęte stosowne kroki zmierzające ku całkowitemu rozwiązaniu opisywanych trudności. Pierwsze z nich miały miejsce już w 2018 r., kiedy to został przyjęty program inwestycyjny zakładający realizację rozwoju sieci: systematyczne zwiększanie jej zasięgu poprzez wykupy sieci i nowe inwestycje. Dotychczasowe nakłady finansowe w tym zakresie na przestrzeni lat 2018 – 2021 wyniosły 2,73 mln zł. Wszystko po to, by wraz z rozwojem gminy móc zapewnić dotychczasowym jej mieszkańcom stały dostęp do wody, a kolejnym możliwość przyłączenia do sieci.

Zachęcamy do obejrzenia materiału dotyczącego modernizacji hydroforni w naszej gminie.

 

Link do ogłoszonego przetargu: https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/512341