W związku z obowiązującą na terenie gm. Kosakowo tzw. „uchwałą antysmogową poza miastami”  (Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku) przypominamy naszym mieszkańcom o konieczności wymiany przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym  w uchwale harmonogramie czasowym

TERMINY WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY

  • Od 1 września 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
  • Od 1 września 2026 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
  • Od 1 lipca 2035 r. zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
  • Do 31 sierpnia 2024 konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Przypominamy, iż uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, podejmowanym przez sejmik województwa w celu poprawy jakości powietrza poprzez wprowadzenie ograniczeń lub zakazów w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników i właścicieli urządzeń o mocy do 1 MW w województwie, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników i właścicieli kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe.

Więcej szczegółów na: https://powietrze.pomorskie.eu/