Informujemy, że również dziś 8 grudnia br. w godzinach 19:00 – 21:00 na parkingu przy Domu Kaszubskim w Dębogórzu (ul. Pomorska 18, przy stawie) będzie ponownie wydawana woda do celów spożywczych. Akcja ta będzie powtarzalna do momentu ustania awarii. 

Dla każdego mieszkańca Dębogórza przewidziano 5-litrowy baniak wydawany w ww. punkcie dystrybucji. Ponadto będzie możliwość pozyskania również wody do celów higienicznych.

Przypominamy, że we wtorek 6 grudnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia w miejscowości Dębogórze, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną ilością bakterii grupy coli.

Decyzja ta nie dotyczy osiedla Harmony, które jest zaopatrywane z innego źródła wody tj. Kosakowa.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w miejscowości Dębogórze, woda z wodociągu:
– nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych;
– nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.