Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać ze strony internetowej oraz wysłać mailowo druk nr 9, ZOT-D-10-b. Dokumenty do pobrania: www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/formularze-wnioskow

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

Źródło: www.pewik.gdynia.pl