Jak co roku, w styczniu rozstrzygany jest konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji zgłosiły się 22 organizację z terenu gminy, powiatu puckiego i okolic wnioskujących o finansowe wsparcie realizacji 45 projektów na łączną kwotę niespełna 1 mln zł. W tym roku kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 50 000 złotych i wyniosła 400 000 zł. 

We wtorek, 31 stycznia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie wójta gminy z prezesami 22 organizacji pozarządowych, którym oficjalnie wręczono decyzje o przyznaniu grantu na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 

W tegorocznym konkursie wsparcie otrzymało 39 projektów z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. Po pracach specjalnie w tym celu powołanej komisji konkurs został rozstrzygnięty, a jego wynik został ogłoszony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kosakowo nr 9/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w bieżącym 2023 roku.

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2023
Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania publicznego Przyznana kwota dotacji w 2023 roku
Kultura
1 Stowarzyszenie Nasze Mechelinki Festyn „NA FALI 2” 4 000,00 zł
2
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo
Zespół Kosakowianie – promocja gminy Kosakowo we Francji 8 000,00 zł
3 XXI Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bot 1 000,00 zł
4 Promocja kultury kaszubskiej na Dniach Gminy Kosakowo 10 000,00 zł
5 Honorarium dyrygenta Zespołu Kosakowianie 22 000,00 zł
6 Festiwal Piosenki Patriotycznej 1 000,00 zł
7
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
XVIII Spotkania Chóralne 3 000,00 zł
8 XVIII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej 2 000,00 zł
9 Honorarium dyrygenta chóru „Morzanie” 20 000,00 zł
10 Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy Festyn „Mechelińskie Flądrowanie” Edycja 2 12 000,00 zł
SUMA 83 000,00 zł
Sport
1
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”
Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym – organizacja zawodów pływackich „Kosakowska Liga Pływacka” 4 000,00 zł
2 Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym 6 000,00 zł
3 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” Pogórze Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK” Pogórze 25 000,00 zł
4
Stowarzyszenie Port Mechelinki
XII Program edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 25 000,00 zł
5 Puchar Mechelinek – Żeglarski Puchar Kaszub 8 000,00 zł
6 Z Mechelinek na Igrzyska 3 000,00 zł
7 Yacht Club Rewa Regaty Gminy Kosakowo 3 000,00 zł
8 Akademia Siatkówki Pliński & Wika „Trenuj siatkówkę z Mistrzami” 12 000,00 zł
9
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
Organizacja XV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley 1 500,00 zł
10 Organizacja II edycji amatorskiej ligi tenisa 1 500,00 zł
11 Uczniowski Klub Judo „Mosty” Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo. 12 000,00 zł
12
KKS „NEPTUN”
Promocja sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kosakowo poprzez organizację otwartych zawodów w biathlonie letnim o Puchar Wójta Gminy Kosakowo 2 000,00 zł
13 Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich 3 000,00 zł
14 Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim. 5 000,00 zł
15 Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo Upowszechnienie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwoju sportu 90 000,00 zł
16 Klub Sportowy Gokken „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” 2 500,00 zł
17
Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze
Siatkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo – zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. 12 000,00 zł
18 Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka nożna. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. 8 000,00 zł
19 Hokejowy Uczniowski Klub sportowy „Niedźwiadki”, Stowarzyszenie Propagowanie zdrowego stylu życia po przez dyscyplinę sportową Hokej na rolkach/lodzie oraz sporty wrotkarskie/łyżwiarskie 4 000,00 zł
SUMA 227 500,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia
1 Stowarzyszenie Amazonki Rumia Amazonki promują zdrowie 2 000,00 zł
2 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Kosakowo 4 000,00 zł
3 Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej 4 000,00 zł
SUMA 10 000,00 zł
Nauka, edukacja i wychowanie
1 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo Warsztaty dla dzieci i seniorów przy oddziale ZKP Dębogórze-Kosakowo 2 000,00 zł
2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworek Niwelowanie deficytów kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych gminy Kosakowo 3 000,00 zł
3 Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Rozwój harcerstwa w gminie Kosakowo 4 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki 2 500,00 zł
5 Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki Eko Piknik – festyn rodzinny Mechelinki 6 000,00 zł
6
Yacht Club Rewa
Cykl całorocznych i bezpłatnych zajęć szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo 50 000,00 zł
7 Bezpłatne szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne dla uczniów i studentów z gminy Kosakowo 12 000,00 zł
SUMA 79 500,00 zł

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zadań z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. Cieszymy się, że na terenie gminy Kosakowo swój czas i siły inwestują osoby tak bardzo zaangażowane w działania na rzecz lokalnej społeczności. Ufamy, że realizacja zamierzonych działań przyniesie wiele radości zarówno organizatorom, jak i beneficjentom tych przedsięwzięć oraz korzystnie wpłynie na rozwój gminy Kosakowo.