Przypominamy o uczestnictwie w programie „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wyposażonego w źródło ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet) nie spełniające wymagań 5 klasy. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na m.in. zakup i montaż nowego źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji.

Zapraszamy do punktu konsultacyjno- informacyjnego w Urzędzie Gminy, który nieodpłatnie udziela informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz wspiera wnioskodawców w przygotowaniu i rozliczeniu otrzymanych dotacji.

Kontakt telefoniczny: 58 660 43 32 lub 58 660 43 07.

Kontakt mailowy: czystepowietrze@kosakowo.pl

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdują się na: www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfos.gdansk.pl.