Wójt Gminy Kosakowo informuje, że z pominięciem otwartego konkursu ofert, po wyczerpaniu procedury wymaganej art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w związku ze złożonymi ofertami z dnia 9 lipca 2020 r. :

  1. Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór “Morzanie” z siedzibą w Dębogórzu, ul.  Pomorska 18 o wsparcie realizacji zadania: Promocja kutury kaszubskiej na “Warsztatach Muzycznych” w Kołobrzegu;
  2. Zrzeszenie Karzubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo z siedzibą w Kosakowie ul. Rzemieślnicza 1 o wsparcie realizacji zadania: Warsztaty regionalne dla Zespołu Kosakowianie;
  3. Zrzeszenie Karzubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo z siedzibą w Kosakowie ul. Rzemieślnicza 1 o wsparcie realizacji zadania: Izba regionalna – legendy z kaszub;

uznając celowość realizacji w/w zadań publicznych przez te organizacje pozarządowe, Wójt Gminy Kosakowo zlecił w formie wsparcia ich realizację. 

Ofertę wywieszono do wiadomości publicznej w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniach 9.07. – 19.07.2020 r. Nie wpłynęły żadne uwagi dot. oferty.

Ogłoszenie z art. 19a Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo Nr 81