W kwietniowym numerze biuletynu informowaliśmy o podjętej przez grupę mieszkańców gminy inicjatywie przeprowadzenia referendum lokalnego. W lutym br. 8 osób złożyło w Urzędzie Gminy Kosakowo stosowne powiadomienie. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r., aby mogło się ono odbyć, niezbędne jest zebranie w określonym ustawowo terminie podpisów popierających inicjatywę od 10% mieszkańców gminy. Termin ten minął w dniu 19 kwietnia br., a inicjatorzy nie zebrali potrzebnych 1252 podpisów od mieszkańców. Bez tej formalności referendum nie może się odbyć.

 

Referendum miało zawierać 12 pytań z różnych dziedzin funkcjonowania gminy Kosakowo. Prężny rozwój gminy oraz jej położenie rodzi wiele trudności, trzeba jednak podkreślić, że wszystkie kwestie poruszone przez inicjatorów referendum są tymi, z którymi włodarze na co dzień się mierzą, a głos mieszkańców wyrażany w różnej formie jest słyszany. Opisane w pytaniach sprawy są w przedmiocie zainteresowania Urzędu Gminy Kosakowo: na etapie wdrażania lub poszukiwania konkretnych rozwiązań. 

 

Zdecydowana większość mieszkańców gminy popiera działania wójta, dzięki którym zmienia się ona na naszych oczach. Konsekwencje rozwoju są wyzwaniem, które gmina Kosakowo chce podejmować, co można obserwować w konkretnych działaniach. Przykładem może być szeroko konsultowany temat wyboru wariantu obwodnicy Pierwoszyna. Po wielomiesięcznej analizie wszystkich aspektów sprawy został wybrany ten najbardziej optymalny. 

 

We wszelkich sprawach do dyspozycji mieszkańców są pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo oraz wójt wraz z zastępcą, którzy na bieżąco spotykają się z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.