Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych funkcjonujących na obszarze gminy Kosakowo, rozpocznie się 15 marca i trwać będzie do 1 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacjach oraz wymaganych dokumentach znajdują się na stronach internetowych placówek:

Rekrutacja dzieci z rejonu szkoły w Mostach do oddziałów przedszkolnych (tzw. klas zerowych) odbywać się będzie w szkole w Kosakowie. Dotyczy to dzieci, które będą korzystać z opieki świetlicowej powyżej 5 godzin dziennie.

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola w Rewie, składają rodzice dzieci, które będą korzystały z wychowania przedszkolnego w ramach 5 godzin dziennie. Dokument należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mostach.

Rodzice dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Mostach, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kosakowie, wniosek rekrutacyjny składają do szkoły w Mostach.