Z końcem października rozpoczął się remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Dębogórzu. To kolejna inwestycja w gminie Kosakowo w budynki oświatowe. Po remoncie pomieszczeń w szkole w Mostach wiosną br. przyszedł czas na dach dębogórskiej szkoły. Prace toczą się nad nową częścią budynku oddaną do użytku w 1999 r. 

– Sale wewnątrz szkoły podczas obfitych deszczy ulegały zalewaniu, stąd ważnym było rozpocząć prace jeszcze jesienią tego roku. Liczymy na to, że szybko przyniosą one zamierzony efekt. Kolejnym etapem przeprowadzonym podczas ferii zimowych będzie remont pomieszczeń wewnątrz szkoły, tak aby nasi uczniowie mogli korzystać z bardzo dobrych warunków kształcenia się w gminnych placówkach oświatowych – mówi zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.

 

Wartość prac to ponad 340 tys. zł. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: remont stropodachów od strony patio, w tym całkowitą wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich stropodachów; remont stropodachu odwróconego, w tym częściową wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich attyki stropodachu od strony hali sportowej; wymianę obróbek blacharskich dachu i rynny koszowej części budynku znajdującego się od strony południowej hali sportowej; remont kominów oraz wymianę ich obróbek blacharskich; remont lukarn – w tym wykonanie nowych obróbek blacharskich okien wykuszy w poziomie parapetów; montaż rynhaków i wzmocnień rynien hali sportowej; wymianę rynien i rur spustowych części budynku szkoły; montaż nowych koszy zlewowych; uszczelnienie obróbki dachu części niższej na styku ze ścianą hali sportowej.