Od piątku (26 czerwca) na wodach Zatoki Puckiej rozpoczął służbę RESCUE Eco PATROL, którego rodzicami chrzestnymi zostali: firma Gas Storage Poland Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki. Dzięki udanej współpracy biznesu i lokalnych społeczników znacznie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad morzem, a wśród priorytetów działania wodnego patrolu jest także ochrona środowiska naturalnego Zatoki Puckiej.

Spółka Gas Storage Poland, w ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, zakupiła ponton typu RIB 5700 SPORTIS, który jest starannie zaprojektowany m.in. do działań ratowniczych. Na pokład łodzi mogą wsiąść zarówno nurkowie, ratownicy wodni, a także specjaliści zajmujący się ochroną środowiska.

Partnerem społecznym przedsiębiorstwa energetycznego zostało Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki. Wśród członków lokalnej organizacji znaleźć można profesjonalnie przygotowaną kadrę, która ideę RESCUE Eco PATROLU przekuje na realne działania skutkujące poprawą bezpieczeństwa ludzi i środowiska wodnego.

Przez cały nadchodzący sezon letni, jednostka, wraz z wykwalifikowanymi ratownikami wodnymi na pokładzie, będzie patrolowała akwen Zatoki Puckiej, dbając o bezpieczeństwo i ekologię w naszym rejonie. Portem nowej łodzi ratowniczej będzie Przystań w Mechelinkach.

Życzę nam wszystkim, aby RESCUE Eco PATROL nie musiał nigdy wypływać na wezwanie SOS – mówił podczas uroczystości wodowania Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Gratuluję Spółce Gas Storage Poland oraz Stowarzyszeniu Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki udanej współpracy przy organizacji realnych działań mających wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Projekt wspierają Gmina Kosakowo, Peko, Jit Team, SANTI Diving, Gecko Head Gear Polska, Lifeguard Gdynia.