Powiat Pucki nagrodził najpiękniejsze wsie oraz właścicieli najpiękniejszych zagród na terenie Ziemi Puckiej. Na etapie powiatowym konkursu Piękna Wieś Pomorska nagrodzono 3 wsie oraz 2 zagrody.

W pierwszej z wymienionych kategorii  zwyciężyło Żelistrzewo, na drugim miejscu uplasowało się Sławoszyno, a na trzecim Rewa. Najpiękniejsze gospodarstwo domowe mają państwo Konkolowie z Żelistrzewa. Drugie miejsce zajęli państwo Reska ze Sławoszyna. Komisja konkursowa brał pod uwagę następujące kryteria: ogólny wygląd wsi, estetykę poszczególnych posesji, stan budynków, a przy okazji dbałość o stan środowiska przyrodniczego, ochronę oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi.