Z końcem października powinny zakończyć się prace prowadzone przy rewitalizacji stawu w Pierwoszynie. Na ten czas ryby ze stawu zostały zabezpieczone i przeniesione do zbiornika w Kosakowie.

Jest to kolejny po stawie w Kosakowie zbiornik wodny w naszej gminie, który przechodzi rewitalizację. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie około 60 tysięcy złotych.

 

Prace polegają na oczyszczeniu całego zbiornika, zarośli, skarpy, całego dna oraz na utwardzeniu pobocza – mówi zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki.