Dziś, 6 listopada, odbył się Rowerowy Rajd Piaśnicki zorganizowany przez samorządowców ziemi puckiej w celu uczczenia pamięci polskich duchownych, którzy zostali rozstrzelani w październiku i listopadzie 1939 r. w Piaśnicy.

Z uwagi na to, że wśród zamordowanych księży znalazło się nazwisko kosakowskiego proboszcza, ks. Alojzego Kaszubowskiego, gmina Kosakowo została partnerem wydarzenia. Głównym punktem programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem zamordowanych księży oraz msza św. odprawiona w piaśnickim sanktuarium. W imieniu wójta gminy Kosakowo wiązankę złożyli: dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo Anna Paturej oraz dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz. Wśród delegacji pojawili się również przedstawiciele Rady Gminy Kosakowo: Michał Przysiecki oraz Marcin Buchna.

Ks. Alojzy Kaszubowski był pierwszym administratorem placówki duszpasterskiej w Pierwoszynie (wydzielonej z parafii oksywskiej w 1915 r.), a następnie proboszczem parafii w Kosakowie. W latach 1934-1935 wybudował nowy kościół w Kosakowie, który został zniszczony przez Niemców w trakcie działań wojennych. Był działaczem patriotycznym w stowarzyszeniach katolickich oraz Towarzystwie Ludowym (współpracował m.in. z Józefem Klebbą, działaczem niepodległościowym z Kosakowa). Był członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Pucku (1918-1920). Organizował wiece informacyjne o losach toczącej się wojny i sprawie niepodległości Polski na arenie międzynarodowej. W dekanacie puckim pełnił rolę radcy duchownego i wizytatora religii. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 82 lata temu, 27 października Niemcy aresztowali kosakowskiego proboszcza ks. Alojzego Kaszubowskiego. 11 listopada 1939 r. zamordowano go w piaśnickim lesie. Ciała nigdy nie odnaleziono. Symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Kosakowie. Uchwałą Nr XVIII/89/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015 r. rondo u zbiegu ul. Chrzanowskiego i Żeromskiego w Kosakowie otrzymało imię ks. Alojzego Kaszubowskiego.