Z końcem kwietnia upływa termin składania deklaracji podatkowych, a wraz z nim możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przypominamy również, aby w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać adres zamieszkania w gminie Kosakowo. Dzięki temu płacone przez Państwa podatki wrócą do gminy i zasilą jej budżet, z którego budowane i remontowane są drogi, chodniki, szkoły, przedszkola czy nowe place zabaw, przestrzenie rekreacji i wypoczynku. To one pozwalają gminie dysponować większymi środkami na wydarzenia kulturalne, sportowe oraz edukację – jedna czwarta dochodu gminy to fundusze płynące z płaconych przez mieszkańców podatków.

Zachęcamy, aby w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisywać adres zamieszkania w gminie Kosakowo.

Jeśli jesteś zameldowany pod naszą gminą lecz tu mieszkasz w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy:

  • podać swój adres zamieszkania w gminie Kosakowo,

  • wypełnić formularz ZAP-3,

  • wysłać ZAP-3 pocztą lub dostarczyć razem z PIT-em na adres: Urząd Skarbowy w Pucku ul. Szystowskiego 18, 84-100 Puck.

Pamiętajmy o przekazaniu 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego.