Rok szkolny 2022/2023 właśnie się rozpoczął. W czwartek 1 września br. uczniowie w całym kraju tłumnie zjawili się na uroczystościach i po ponad dwóch miesiącach przerwy z radością witali się po wakacjach, a na ich twarzach widać było uśmiechy. Nie inaczej było także w gminie Kosakowo, gdzie naukę w placówkach publicznych rozpoczęło ponad 2400 dzieci.

Pierwszy dzień września to ważny moment dla uczniów, szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy rozpoczną naukę w szkole. Dzień, który pamięta bardzo dobrze również każdy z nas rodziców.  Początek roku szkolnego zawsze był dniem bez zajęć, na który uczniowie, często z rodzicami przychodzą odświętnie ubrani lub w mundurkach szkolnych. W szkołach odbywają się uroczyste apele, dzieci otrzymują plan lekcji i pierwsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego. Dla tych, którzy debiutują jako uczniowie, jest to dzień bardzo ważny, bowiem poznają swojego pierwszego wychowawcę, przewodnika po arkanach wiedzy i życia szkolnego.

W gminie Kosakowo rok szkolny 2022/2023 w czterech placówkach publicznych rozpoczęło łącznie 2419 dzieci  w tym:

  • 1972 uczęszczać będzie do klas I-VIII
  • 192 dzieci realizować będzie obowiązkowe wychowanie przedszkolne (zerówki)
  • 255 dzieci w wieku od 3-5 lat realizujących wychowanie przedszkolne

Do placówek niepublicznych uczęszcza z kolei 609 dzieci. Łącznie w placówkach publicznych i niepublicznych naukę rozpoczęło 3 028 dzieci. Jak wskazują dane statystyczne liczba uczniów we wszystkich placówkach publicznych i niepublicznych zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego  o 235 dzieci. Najwięcej uczniów przybywa w obwodzie szkoły w Pogórzu i Kosakowa.

Warto dodać, że w czwartek 1 września, na wniosek Wójta Gminy Kosakowo nastąpiło również otwarcie nowo utworzonego oddziału przedszkola w Dębogórzu, który mieści się przy ul. Pomorskiej 18 (w dawnej świetlicy sołeckiej). Dodatkowy oddział został przystosowany i otwarty z uwagi na konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci 3-letnich.