Dziś (24 września) gmina Kosakowo była gospodarzem spotkania podsumowującego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2019 – 2021, którego gośćmi byli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicestarosta powiatu puckiego Tomasz Herrmann, dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki oraz przedstawiciele samorządów powiatu puckiego. Elementem spotkania było podpisanie umowy opiewającej na kwotę 8 780 160 zł na kluczową inwestycję drogową dla naszej gminy – drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze.

Spotykamy się w tym momencie, by podsumować doświadczenia, przedyskutować to, co przed nami. (…) Kolejne transze nadchodzą, będą duże, więc musimy się do nich dobrze przygotować – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała.

To spotkanie, to dobra okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy na temat priorytetów inwestycyjnych, dotowanych z programów rządowych, w państwa samorządach – podkreślił wojewoda Dariusz Drelich. – Bardzo się cieszę, że możemy tu dziś z wójtem podpisać tą umowę, która była na pierwszym miejscu listy rezerwowej – dodał.

Mamy dziś zaszczyt podpisać z wojewodą umowę o dofinansowanie budowy ulicy Chmielnej/Paska. To droga, która przez wiele lat była powiatową, a kilka lat temu w porozumieniu z Zarządem Powiatu Puckiego przejęliśmy ją w zasób dróg gminnych. Rozpoczęliśmy prace nad jej zaprojektowaniem, otrzymaliśmy wszystkie decyzje i staraliśmy się o dofinansowanie tej inwestycji, które właśnie otrzymujemy. To bardzo duży projekt wart ponad 17 mln złotych. Dla gminy Kosakowo oznacza to stworzenie zupełnie nowej osi komunikacyjnej, na którą czeka wielu mieszkańców zarówno gminy, jak i całego powiatu puckiego – powiedział wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.

 

O otrzymaniu dofinansowania na projekt budowy drogi łączącej miejscowości Suchy Dwór i Dębogórze z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych informowaliśmy już pod koniec kwietnia. Przypominamy, że zakres projektu obejmuje budowę połączenia drogowego z Dębogórza do Suchego Dworu w ciągu ul. Gronowej, Chmielnej i Paska. Projekt zakłada budowę ww. ulic na odcinku 1880 m wraz z budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicą Pomorską i Lnianą w miejscowości Dębogórze, budową skrzyżowania typu małe rondo z ulicami Reja, Szkolną i Sowią w miejscowości Suchy Dwór oraz budowę zatok autobusowych w obrębie projektowanych skrzyżowań.

Nowe rondo w Dębogórzu – widok w kierunku wylotu do Suchego Dworu

Projektowana szerokość drogi to 6m, wzdłuż niej przewidziano budowę chodnika od 2 do 2,5 m oraz na całej długości budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,5 m. Projekt budowy drogi przewiduje odprowadzenie wód deszczowych do istniejących zbiorników retencyjnych w Suchym Dworze oraz w Dębogórzu. Zakres inwestycji obejmuje również budowę oświetlenia wszystkich projektowanych dróg, doświetlenie przejść dla pieszych w głównych ciągach komunikacyjnych, budowę kanalizacji technologicznej wraz ze studniami oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się w kolizji z projektowanymi układami drogowymi. Przy budowie nowej drogi przewidziano przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia polegającą na zmianie trasy sieci tak, aby nie przebiegały one pod projektowaną jezdnią, krawężnikiem i żeby nie kolidowała z projektowaną infrastrukturą drogową. Opracowaniem objęto także projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej w związku z kolizją projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi sieciami. Nowo zaprojektowany ciąg komunikacyjny ma na celu polepszenie sytuacji drogową w gminie, odciążając główne arterie przy ulicach Żeromskiego i Derdowskiego.

Dotychczasowe inwestycje realizowane w gminie Kosakowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019 – 2021 to:

  • Budowa dróg gminnych: ulicy Kościuszki i ulicy Czarnieckiego w miejscowości Pogórze, gm. Kosakowo.
  • Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731 G (ul. Czarnieckiego) w Pogórzu.
  • Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo.
  • Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór.

Podsumowanie wyżej wymienionych inwestycji:
Wkład własny: 11 758 120 zł
Dofinansowanie: 11 945 394 zł
Łączna wartość: 23 703 514 zł

Projekt pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór” dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.780.160,00 zł.