Segregacja odpadów na cmentarzu parafialnym w Kosakowie

Wójt Gminy Kosakowo zwraca się z apelem do wszystkich osób odwiedzających groby swoich bliskich na cmentarzu parafialnym w Kosakowie, aby dbając o groby zadbali jednocześnie o środowisko naturalne. Od lutego br. na cmentarzu wprowadzono nowe zasady segregacji odpadów. Do dotychczasowego kontenera (obecnie na odpady zmieszane), zostały dostawione pojemniki na metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony) i odpady biodegradowalne (kolor brązowy). Pojemniki są dodatkowo oznaczone opisami danego odpadu. Tablica umieszczona nad pojemnikami dokładnie pokazuje co należy wrzucać do pojemnika oznaczonego odpowiednią frakcją.

Największym dotychczasowym błędem jaki popełniają odwiedzający cmentarz jest wrzucanie zniczy i wkładów zanieczyszczonych parafiną do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, co jest błędem. Wypalony znicz lub wkład również zanieczyszczony jest parafiną. Taki wkład należy wrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

Pamiętajmy, im lepsza segregacja tym większa gwarancja odzysku i recyklingu większej ilości odpadów w instalacjach, a tym samym mniejsza ilość zanieczyszczeń na wysypiskach śmieci.