Wójt Gminy Kosakowo zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców naszej gminy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów z podziałem na papier, plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane.

Niestety, mimo wprowadzenia takiego obowiązku nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z tego zadania. Przede wszystkim duży problem istnieje w budynkach wielorodzinnych, gdzie jedna altana śmietnikowa przypada na kilkudziesięciu mieszkańców. Wcześniej mieszkańcy mogli zadeklarować segregację śmieci lub zrezygnować z tej czynności, płacąc wyższe rachunki za odbiór śmieci. Dziś takiego wyboru już nie ma.

Przeważającą większość towarów i ich opakowań, które kupujemy w sklepach, zrobiona jest z plastiku, metalu, szkła lub papieru, czyli z materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Wyrzucanie ich jako śmieci nieposegregowane, czyli składowanie bez przetworzenia to najdroższy i najmniej ekologiczny sposób gospodarowania odpadami.

Segregacja odpadów to nie tylko ograniczenie wielkości składowisk i działanie na rzecz ochrony środowiska, ale także poprawa warunków życia ludzi. Oddając starannie porozdzielane śmieci, znacząco zmniejszamy czas, koszt ich posegregowania i dalszego przetworzenia przez zakład, do którego trafiają odpady z naszej gminy. Zanieczyszczenie danej frakcji innymi odpadami powoduje, że np. posegregowany papier staje się mało wartościowym surowcem, a nawet odpadem zmieszanym.

W praktyce lepsza segregacja, to gwarancja odzysku i recyklingu większej ilości odpadów w instalacjach.