Wyjątkowy gość odwiedził gminę Kosakowo. W ubiegły piątek (18 października) swoją rodzinną kolebkę odwiedził profesor Franciszek Grucza, który 82 lata temu urodził się w Dworku w Mostach. Swoją sentymentalną wizytę nasz zaszczytny gość spędził w towarzystwie żony, brata Bernarda Gruczy, który sprawuje urząd Wójta Gminy Sulęczyno, naszego wójta seniora Jerzego Włudzika oraz zastępcy Wójta Gminy Kosakowo, Marcina Kopitzkiego.

Profesor Franciszek Grucza (pierwszy z lewej) przed Dworkiem w Mostach

Spotkanie było niezwykle ciekawym przeżyciem – mówi Marcin Kopitzki, zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Profesor Franciszek Grucza opowiedział historię swych dziecięcych lat, a Dworek w Mostach pokazał z perspektywy byłego mieszkańca naszego regionu.

Pan Profesor nie zapomina o własnych korzeniach w publikowanych wydawnictwach naukowych.

W publikacji „Franciszek Grucza, Dzieła zebrane. Tom 1, O nauce prof. Franciszka Gruczy, Wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin” wydane nakładem: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, autor wspomina:

Urodziłem się 27 maja 1937 roku na terenie północnych Kaszub – w Mostach, miejscowości położonej na Kępie Oksywskiej, półtora kilometra od brzegu Zatoki Puckiej. W miejscu mojego urodzenia od dawien dawna rozwidlają się drogi do Rewy i Mechelinek, rybackich osiedli, chętnie odwiedzanych już w okresie międzywojnia przez letników z głębi Polski”.

Panu Profesorowi dziękujemy za ciekawą lekcję historii, zapraszamy w nasze progi przy każdej nadarzającej się okazji.

 

Profesor Franciszek Grucza opublikował ponad 600 publikacji naukowych, jest twórcą „polskiej szkoły lingwistyki stosowanej” oraz redaktorem naukowym wielu podręczników szkolnych do nauki języka niemieckiego w polskich szkołach, m.in. serii „Dein Deutsch”, redaktorem naczelnym czasopism naukowych i członkiem rad redakcyjnych. Wypromował ponad czterdziestu doktorów (niektórzy z nich uzyskali stopnie naukowe doktora habilitowanego, a nawet tytuły profesorskie). Jest członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest założycielem kilku ośrodków naukowych, dwóch towarzystw i kilku czasopism naukowych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Essen oraz Uniwersytetu Opolskiego. Pełnił liczne ważne funkcje akademickie na Uniwersytecie Warszawskim, w Polskiej Akademii Nauk oraz w towarzystwach naukowych. Za swoje naukowe dokonania był wielokrotnie odznaczany przez polskie i zagraniczne władze państwowe i uniwersyteckie.

W maju 2017 roku Profesor Franciszek Grucza obchodzi 80. rocznicę urodzin. Na rok 2017 przypadają także inne liczne, mniej lub bardziej okrągłe, jubileusze Profesora. Wspaniałą tradycją akademicką jest przygotowywanie przez uczniów dla swoich mistrzów tomów upamiętniających takie jubileusze. Dziesięć lat temu, z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Franciszka Gruczy wydaliśmy księgę pt. Der Mensch und seine Sprachen, w której znalazły się teksty koleżanek i kolegów oraz uczniów Jubilata. W 80. rocznicę postanowiliśmy zmodyfikować tę tradycję i wydać zbiory tekstów opublikowanych przez Profesora Franciszka Gruczę w okresie od 1961 do 2016 roku. Przewodnią motywacją do realizacji tego projektu było podjęcie próby zebrania rozproszonych w różnych publikacjach tekstów naukowych Profesora Franciszka Gruczy i udostępnienie ich jak najszerszemu gronu zainteresowanych – stąd główny tytuł wszystkich tomów brzmi Dzieła zebrane. Wydaje się nam, że 45 lat bardzo intensywnej twórczości naukowej jednego z najznakomitszych polskich lingwistów, twórcy antropocentrycznej teorii języków oraz warszawskiej szkoły lingwistyki stosowanej, to okres, który wręcz wymaga takiego przedsięwzięcia.

Źródło: Franciszek Grucza, Dzieła zebrane. Tom 1, O nauce prof. Franciszka Gruczy, Wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin” wydane nakładem: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski.