Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Święto wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. To święto skierowane do wyjątkowych ludzi i wyjątkowego zawodu, daje nam okazję, aby podziękować za poświęcenie, zaangażowanie, lekcje życia i rozbudzanie wyobraźni oraz ambicji. Za dobre wychowanie.

– Trudno znaleźć słowa podziękowania za Państwa pracę – mówił Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Majek, podczas uroczystości wręczania nagród dla najbardziej zaangażowanych pedagogów z gminnych szkół. – W Dniu Edukacji Narodowej dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji  i obsługi za codzienne wychowywanie naszych dzieci. Z dumą dowiaduję się o sukcesach uczniów gminnych szkół. W imieniu całej społeczności gminy Kosakowo, chcę życzyć Państwu nieustannej pomyślności, zadowolenia z osiągnięć oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności. Życzę radości i satysfakcji z każdego dnia w szkole, a uśmiech i wdzięczność uczniów oraz ich rodziców były jak najczęściej obecne w Waszej pracy. 

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, najbardziej zaangażowani pedagodzy otrzymali z rąk Wójta i jego zastępcy nagrody finansowe. Wójt w uznaniu dla ich wkładu pracy wyróżnił dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach, Annę Szymborską, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębogórzu, Halinę Foltynowicz, dyrektora  Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu, Rafała Juszczyka.

Z grona nauczycieli, których praca była wyjątkowo znacząca dla ucznia oraz szkoły wymienić należy pedagogów ze Szkoły Podstawowej im Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, Agnieszkę Korczyńskią, nauczyciela matematyki, Annę Frankowską, pedagoga szkolnego, Annę Wójcik, nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Mostach nagrodę przyznano Agnieszce Labudzie, nauczycielowi geografii i przyrody, Annie Klimczyk, nauczycielowi wczesnej edukacji, Annie Podgórskiej sprawującej funkcję zastępcy dyrektora, Hannie Kamińskiej nauczycielowi języka angielskiego.

O Nagrodę Wójta Gminy Kosakowo dla Pana Wojciecha Niemkiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego, wystąpił dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu.

W tym roku Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku, przyznał Pani Teresie Czerwińskiej swoją finansowa nagrodę. Pomorski Kurator Oświaty docenił szczególne osiągnięcia związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, ale także nauczyciela krzewiącego tradycje i kulturę Kaszub.

Na uroczystości związanej z obchodem Dnia Edukacji Narodowej obecne były również Lidia Muża, przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdyni.

Dziękując Paniom za wkład pracy, Wójt wspomniał o pozytywnej współpracy i wsparciu w  trudnym dla samorządu okresie przemian strukturalnych, związanych z reformą  w oświacie. Dzień ten był również okazją do pożegnania Pani Lidii Muży, która po 50 latach pracy związkowej na rzecz nauczycieli gminy Kosakowo, oddała przywództwo w ręce koleżanki związkowej Urszuli Kozielskiej.