„Powołane zostały składy obwodowych komisji wyborczych na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w komisjach znajduje się w Postanowieniu Komisarza Wyborczego nr 434/2024 pod adresem: https://bip.kosakowo.pl/a,17713,wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024.html”.