W dniu 1 lipca br. przy udziale: Wójta gminy Kosakowo Marcina Majek, Zastępcy wójta Marcina Kopitzkiego, Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście Michała Chabel, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo Andrzeja Śliwińskiego, Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Edukacji Bożeny Roszak oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzaty Borek, nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego Sklepu Socjalnego w gminie Kosakowo.

Sklep Społeczny „Za Stołem” w Kosakowie jest inicjatywą współtworzoną przez Bank Żywności w Trójmieście i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Placówka jest punktem, gdzie osoby potrzebujące mogą odebrać żywność, a produkty dostępne w sklepie pochodzą z supermarketów i sklepów, które regularnie przekazują towar z krótkim terminem ważności. Sklep jest zatem nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym, ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia marnowania żywności.

Wchodzimy w kolejny etap edukacji, żeby po prostu nie marnować żywności i żeby nie lądowała ona w śmietniku.  Jeżeli więc są jakieś sklepy, które z różnych powodów nie chcą już pewnej żywności sprzedać, a jest ona dobra i nadaje się do spożycia, można ją przekazać dla potrzebujących osób. Cieszy nas fakt, że w gminie Kosakowo Bank żywności postanowił otworzyć taka placówkę, wierzymy, że nie jest to ostania placówka tego typu w województwie pomorskim i że będą kolejne, bo sama idea tego typu sklepów żywnościowych jest naprawdę bardzo słuszna i mam nadzieję, że będzie miała duże zainteresowanie – Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo.

 

Zgodnie z regulaminem ze Sklepu Społecznego „Za Stołem” mogą korzystać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź te którym konieczne jest zapewnienie pomocy w formie nieodpłatnego przekazania pomocy żywnościowej.

Mowa o osobach, które na co dzień korzystają z pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, ale nie tylko, bo także osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy GOPSu w Kosakowie, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  Aby móc skorzystać ze wsparcia należy wypełnić specjalny wniosek oraz złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli osoba spełnia kryteria pomocy społecznej, otrzymuje specjalne skierowanie uprawniająca do korzystania ze sklepu. Cały projekt ma nie tylko wymiar pomocowy, ale też przeciwdziała wykluczeniu społecznemu – wyjaśnia Małgorzata Borek, dyrektor GOPSu w Kosakowie.

Sklepy tego typu powstały już m.in. w Wejherowie przy ul. Ogrody Nanickie 10 oraz w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52. Pierwszy z nich powstał z kolei w gdyńskim Orłowie we współpracy Banku Żywności i tamtejszego MOPSu w 2017 roku. Po kilkumiesięcznym testowaniu okazało się, że placówka doskonale się sprawdziła. Stąd idea się rozrasta, a sklepów przybywa, w tym ten oficjalnie otwarty 1 lipca br. w gminie Kosakowo, który jest już szóstą tego typu placówką w województwie pomorskim z której korzystają już mieszkańcy.

Postanowiliśmy również wspierać tą lokalną społeczność z gminy Kosakowo, a idea już odnosi sukces, bo mamy 35 osób, które na ten moment korzystają z pomocy sklepu, więc myślę, że trafiliśmy w sedno, a pomoc jest niezbędna. Obok pomocy jest to również edukacja, aby nie marnować żywności tylko ją wykorzystywać – informuje Michał Chabel Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście.

 

Klienci sklepu mogą tu otrzymać darmową żywność od warzyw i owoców po nabiał, mięso, wyroby garmażeryjne oraz inne niezbędne produkty. Bank Żywności pozyskuje je m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów, hurtowni spożywczych. To pełnowartościowe produkty, spełniające wszelkie zasady m.in. higieniczne, terminu przydatności do spożycia, przechowania żywności itd. Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymalnie 2,5 kg żywności. Sklep zlokalizowany jest przy ul. Fiołkowej 2b w Kosakowie i działa piątki w godz. 10.00 – 13.00.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie lub pod nr tel. 58 620-82-02. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Kosakowo.