Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich rozpoczyna stałe dyżury w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo przy ulicy Fiołkowej 2a. Konsultanci z gdańskiego LPI, od listopada będą udzielali informacji, w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Zachęcamy do korzystania z usług punktu zarówno osoby fizyczne, jak również przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem środków europejskich.

Pierwszy dyżur odbędzie się 15 listopada, w godzinach 9.00-13.00. Pracownicy LPI ułatwią wyszukanie odpowiedniego wsparcia, które umożliwi zrealizowanie planów biznesowych, a także społecznych zamierzeń. Zapraszamy do skorzystania z porad. W siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo przy ulicy Fiołkowej 2a, mile widziane będą osoby fizyczne, ale też przedsiębiorcy i społecznicy, którzy dzięki wsparciu z unijnych funduszy mogą rozwinąć działalność w wybranych przez siebie sektorach.

W celu usprawnieniu spotkań i zapewnieniu Państwu odpowiedniej ilości czasu, prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu (58) 32 33 106.