Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza do skorzystania z usług doradczych w punktach konsultacyjnych. Zapraszamy na dyżur konsultantów PLGR w Urzędzie Gminy  Kosakowo, 28 listopada, w godzinach 12 – 15.30.

Punkty konsultacyjne PLGR są elementem przygotowania do ogłoszenia konkursów. W ramach usług doradczych będzie można uzyskać informacje m.in. na temat:

  • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR
  • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR
  • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa
  • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSR

28 listopada, w godzinach 12.00 – 15.30 zapraszamy do UG Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, sala nr 257 II piętro.

Zachęcamy do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych: 58 77-46-890 lub 722-224-585.