We wrześniu sołectwo Pogórze rozstrzygnęło konkurs na projekt logo, które najlepiej odda charakter tej miejscowości. Po burzliwych obradach komisja konkursowa wyłoniła, z sześciu nadesłanych prac, projekt przygotowany przez Paulę Olską „Kobietę Pozytywną”. Słoneczne logo Pogórza znajdziemy między innymi na nowej stronie internetowej sołectwa  http://pogorze.solectwo.pl/, którą warto odwiedzać, aby na bieżąco śledzić najciekawsze wydarzenia z życia lokalnej społeczności.

Konkurs na logo wsi Pogórze został ogłoszony w sierpniu tego roku, a jego przedmiotem było zaprojektowanie i opracowanie symbolu sołectwa Pogórze, które mogłoby być elementem oficjalnej identyfikacji miejscowości. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. musiały złożyć przygotowane przez siebie projekty.

Do Komisji konkursowej, w której skład wchodzili sołtys oraz rada sołecka, wpłynęło 6 projektów logotypów. Ostatecznie zwyciężyła praca nadesłana przez Paulę Olską – „Kobietę Pozytywną”. Komisja zgodnie uznała, że wybrane logo w największym stopniu spełnia wymagania postawione przez organizatora konkursu.

Co sama autorka powiedziała o przygotowanej praz siebie pracy? – Jako mieszkanka Pogórza postanowiłam odnieść się do uczuć jakie kierują mną, kiedy myślę o tym miejscu – mówiła Paula Olska – „Kobieta Pozytywna”. – Słońce przedstawione w logo to obraz, który mam przyjemność oglądać każdego dnia w swoim oknie. Często siadamy wraz z mężem na balkonie podziwiając zachód słońca, a bywają tak piękne, że zapiera dech w piersiach. Zatem kiedy myślę Pogórze widzę przed oczami słoneczne miejsce, obrazek jak z bajki. Zielone liście to symbol rolnictwa, które jeszcze do niedawna było tu jedynym elementem. Dziś mamy nowoczesne bloki, młode rodziny i nową energię, która tchnęła nowatorski duch w wieś, w żadnym stopniu nie odstaje od miasta. Symbolem tej energii są kręgi okalające słońce.

Sołectwo Pogórze będzie wykorzystywać nowe logo od celów identyfikacyjnych m.in. na gadżetach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, wydawnictwach, ulotkach, plakatach i nośnikach elektronicznych. Już teraz możemy je odnaleźć  w grafice internetowej, na nowej stronie http://pogorze.solectwo.pl/, do odwiedzin której serdecznie zapraszamy.