Historia dzieje się na naszych oczach i jest to niestety jej smutna karta….
24 lutego 2022 roku zapisze się w dziejach Europy i świata w czarnych barwach.
Dziś jestem sercem i myślami z Ukrainą i jej obywatelami.
Kto jak nie Polska, która doświadczyła podobnego ataku ponad 80 lat temu.
Wyrażam pełne wsparcie dla całego narodu ukraińskiego.
Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!
Wójt gminy Kosakowo, Marcin Majek.