Od kilku tygodni jedną z niewielu form spędzania czasu na świeżym powietrzu jest możliwość spaceru z psem. Nie zapominajmy jednak o jednym z ważniejszych obowiązków jaki spoczywa na właścicielach zwierząt, którego przejawem jest sprzątanie po naszych czworonogach. To nie tylko dobry zwyczaj, ale przede wszystkim prawny obowiązek. W czasie obowiązującej epidemii, każdy przejaw troski o higienę nabiera szczególnego znaczenia.

Każdy właściciel psa jest zobowiązany do utrzymania czystości w miejscach publicznych, a pomocne do tego są pojemniki na psie odchody, które na terenie gminy Kosakowo, znajdują się w wielu miejscach odwiedzanych podczas spacerów z czworonożnymi pupilami – informuje Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Zachęcamy do korzystania z takich udogodnień, ostrzegając jednocześnie, że zaśmiecanie oraz uchylanie się od obowiązku sprzątania po zwierzętach może być podstawą do ukarania właściciela grzywną w kwocie do 500 złotych. W okresie obecnej epidemii, w stosunku do nieodpowiedzialnych właścicieli zwierząt, których nadal można spotkać np. wokół rozrastających się osiedli w Kosakowie czy Pogórzu, stróże prawa nie będą stosować taryfy ulgowej.

Szczególna troska o higienę i czystość jest wręcz obowiązkowa podczas stanu epidemii, który został ogłoszony wraz z narastającym zagrożeniem koronawirusem. Naukowcy uspokajają, iż nie ma ryzyka zakażenia się koronawirusem od domowych zwierząt, co nikogo nie zwalnia od sanitarnej dyscypliny. Przypomnijmy, iż odchody znajdujące się na trawnikach, chodnikach czy skwerach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, wywołując inne groźne choroby.

Zgodnie z zapisami § 36 Uchwały Nr LXI/223/2018  Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo, osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zaleca się korzystanie z dystrybutorów woreczków  na psie odchody – o ile są dostępne. W przypadku braku dystrybutorów woreczki z odchodami można wrzucać do publicznych koszy na śmieci. Powyższy obowiązek dotyczy również osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie, które zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym (zgodnie z § 39 pkt. 3 w/w Regulaminu).

Nieprzestrzeganie powyższego obowiązku zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2019.821 t.j. z dnia 2019.05.06) podlega karze grzywny do 500 zł.