Zapraszamy mieszkańców na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 czerwca br. o godz. 19:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu.